Simonetix LTD | סימונטיקס בע"מ

סייבר

עינת מירון – אחראית על תחום סייבר ואבטחת המידע בחברה, יועצת ותיקה ומנוסה, מומחית לדרג מנהל Cyber Resilience להערכות והתמודדות עם אירועי סייבר בהיבטים העסקיים.
עינת מלווה מנהלים וארגונים בהערכות מקדימה והתמודדות יעילה ומדויקת יותר עם אירועי סייבר בהיבט העסקי.
הפעילות המשותפת ביצירת ההערכות מבטיחה זיהוי יעיל של סיכוני הסייבר הייחודיים לארגון, יצירת Playbook ייעודי הכולל זיהוי מדויק של טריגרים, צוותי תגובה, סדר פעולות ומנגנון קבלת החלטות מובנה.
עינת משמשת כמנטורית למנהלים ומנהלי אבטחת מידע שמבינים את האתגר והסיכון העסקי שבאיום הסייבר, תוך תווך עולם התוכן לשפה עסקית שניתן לתקשר למול הנהלת הארגון ובהתאמה למול מנהל אבטחת המידע.
בנוסף, משמשת עינת כחברת שולחן עגול בדיוני מערך הגנת הסייבר, מרצה בכנסים, השתלמויות, ופורומים של לשכת רו"ח, איגוד הטכנולוגיות, ISACA, קורס דירקטורים, מכללת BDO ,איגוד הכנסים, אוניברסיטת חיפה, מועדון הסייבר במרכז הבינתחומי, האקדמית תל אביב יפו, מכללת אפקה ועוד.

einatmeyron@gmail.com

לכתבות של עינת ב LINKEDIN

תוֹכֶן | תַפרִיט | תפריט גישה